Ochrona środowiska

Każdemu kto ma do czynienia z drewnem znane pojęcie zrównoważonego rozwoju.

Używane przez nas drewno pochodzi wyłącznie z zasobów zarządzanych w sposób zrównoważony. W ten sposób troszczymy się również o przyszłość kolejnych pokoleń. Najcenniejsze zasoby, w naszym przypadku surowiec jakim jest drewno, są chronione przed wyeksploatowaniem. W związku z tym można wyciąć maksymalnie tylko tyle drewna ile w to miejsce zostanie posadzonych nowych drzew.

Nie używamy drewna żadnych drzew egzotycznych.

Nasze drewno pochodzi z lasów środkowoeuropejskich lub północnoamerykańskich. W ten sposób wspieramy leśnictwo od dziesięcioleci zarządzane w sposób zrównoważony.

Vimeo Video:
Dieser Inhalt eines Drittanbieters wird aufgrund Ihrer fehlenden Zustimmung zu Drittanbieter-Inhalten nicht angezeigt.

Klicken Sie hier um Ihre Einstellungen zu bearbeiten:

Einstellungen bearbeiten

Akcja sadzenia lasu

Jako przedsiębiorstwo obrabiające drewno mamy świadomość odpowiedzialności za środowisko oraz przyszłe pokolenia. Dlatego za każde drzewo zużyte do produkcji naszych mebli sadzimy jedno nowe w turyngeńskiej gminie Auengrund. Oznacza to około 7.000 drzew rocznie.

Nie wystarczy? Też tak sądzimy.
Pomóżcie nam Państwo posadzić cząstkę przyszłości, kupując mebel z Hartmann Moebelwerke dla zachowania naszego naturalnego bytu.

EMISJA CO2

Hartmann Möbelwerke należy do „Paktu klimatycznego dla przemysłu meblarskiego”.

W związku z postępującą globalną zmianą klimatu i związanymi z nią znaczącymi skutkami dla ludzi i przyrody, jesteśmy zobowiązani do utrzymania progu 1,5°C wg wytycznych ONZ w ramach Niemieckiego Stowarzyszenia Jakości Mebli (DGM). Jako znak poczucia odpowiedzialności za zmiany klimatyczne wszyscy uczestnicy paktu klimatycznego otrzymują etykietę klimatyczną DGM.

Zrównoważona produkcja

Ponadczasowy design

W projektowaniu naszych produktów koncentrujemy się na trwałości i tworzymy unikaty, które chce się zachować na całe życie.

Energia słoneczna

Produkujemy własną energię elektryczną z ponad 5000 modułów fotowoltaicznych, oszczędzając w ten sposób ponad 700 ton CO2 rocznie.

Utylizacja odpadów drewna

Wykorzystujemy powstałe w produkcji odpady drewna do ogrzewania naszych hali produkcyjnych i dzięki temu unikamy emisji 950 ton CO2 rocznie.

Uzdatnianie wody

Dla zrównoważonego poboru wód gruntowych planujemy budowę systemu cyrkulacji wody.

Lakier wodny

Chronimy środowisko również dzięki stosowaniu do wykańczania powierzchni naszych mebli specjalnie opracowanych lakierów wodnych.

Zrównoważone zasoby leśne

Używamy drewna, które pochodzi z zasobów zarządzanych w sposób zrównoważony, gdzie wycina się tylko tyle drewna ile w to miejsce może zostać posadzonych nowych drzew.

Zrównoważony rozwój

Każdemu kto ma do czynienia z drewnem znane pojęcie zrównoważonego rozwoju.

Das von uns eingesetzte Massivholz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen. So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden wie nachwächst.

Wir verwenden keine exotischen Hölzer

Unsere Hölzer stammen alle aus mitteleuropäischen oder nordamerikanischen Wäldern. So unterstützen wir eine Forstwirtschaft, die schon jahrzehntelang einer nachhaltigen Bewirtschaftung unterliegt.

Baumpflanzaktion

Als holzverarbeitendes Unternehmen sind wir uns unserer Verantwortung für die Umwelt und kommende Generationen bewusst. Zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen pflanzen wir deshalb für jeden in der Produktion verbrauchten Baum einen neuen. Das entspricht in etwa 7.000 Bäumen im Jahr. Entdecken Sie, wie in der Thüringer Gemeinde Auengrund ein Stück Zukunft entsteht.

Copyright 2024 © Hartmann Möbelwerke GmbH